BAŞVURU FORMU

Başvuran Öğrencinin;


Başvuran Öğrencinin Okul Bilgileri;

Başvuran Öğrencinin İletişim Bilgileri;
Yakınlık Derecesi

Başvuran Öğrencinin Sınav Bilgileri;Doğa Koleji benimle iletişim kurabilir

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini , 9, 10 ve 11. sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya derslerini içermektedir.
4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 60 sorudan oluşur; sınavın süresi 100 dakikadır. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 70 sorudan oluşur, sınavın süresi 100 dakikadır. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav ise toplam 90 sorudan oluşur, sınavın süresi 110 dakikadır. Online başvuru sonrasında adınıza düzenlenen sınav giriş belgenizi, sınav günü yanınızda getirmeyi unutmayınız.


BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI:

 • Doğa Koleji Bursluluk Sınavı'na Eskişehir ve Nevşehir kampüslerinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.sınıflarda eğitim gören öğrenciler katılabilir.
 • Sınav, Doğa Kolejinde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır. Doğa Koleji öğrencileri sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler.
 • Burs, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Burs, kazanılan kademe süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.
 • Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.
 • Sınav Eskişehir ve Nevşehir kampüslerinde yapılacaktır.
 • Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.
 • Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
 • Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
 • Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.
 • Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir.
 • Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında öğrenciye özel oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartlarını veya resimli, onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.

Seanslar kontenjanlarla sınırlıdır.