Responsive image
Doğa Kolejinin, başarılı öğrencileri %100'e varan burs oranlarıyla ödüllendirdiği
15-16 Şubat 2020 Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı başvuruları sona ermiştir.

Bursluluk Sınavı'nda bizi tercih eden öğrencilere ve velilerine
teşekkür ederiz.


Erken kayıt avantajları için tıklayınız.


Doğa Koleji Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı; 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi derslerini,
9. sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya derslerini içermektedir.
10 ve 11. sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Felsefe ve Coğrafya derslerini içermektedir.

4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 50 sorudan oluşur ve sınavın süresi 80 dakikadır.
6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 56 sorudan oluşur ve sınavın süresi 80 dakikadır.
8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 70 sorudan oluşur ve sınavın süresi 110 dakikadır.
9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 90 sorudan oluşur ve sınavın süresi 110 dakikadır.

Sınava gelirken sınav giriş belgenizi ve kimliğinizi yanınızda getirmeyi unutmayınız.
DOĞA KOLEJİ OKULA GİRİŞ ve BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI:

 • Sınav 500 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sınav, Doğa Kolejinde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır. Doğa Koleji öğrencileri, sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler.
 • Burs, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Burs, kazanılan kademe(ortaokul veya lise) süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.
 • Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.
 • Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.
 • Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
 • Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
 • Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.
 • Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir.
 • Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartını veya resimli/onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
 • Sınav konuları için tıklayınız...


Oturumlar kontenjanlarla sınırlıdır.